Mercedes je už vyše sto rokov meno najprogresívnejšej značky motorových vozidiel. Dodávkou svojho prvého Mercedesu, ktorá sa uskutočnila 22. decembra 1900, spoločnosť Daimler-Motoren-Gessellschaft (DMG) začala dynamický rozvoj, ktorý vyvrcholil vznikom nadnárodnej spoločnosti DaimlerChrysler AG koncom 20. storočia. V súčasnosti je Mercedes Benz značkou úspechu a prestíže. Jedinečná je jej technická dokonalosť, štandardy kvality, neustála inovácia a mnoho legendárnych vozidiel, napríklad 300 SL Gullwing. Trojcípa hviezda Mercedesu sa stala najznámejším symbolom značky auta a predstavuje jednu zo svetovo najvýznamnejších obchodných značiek.